Gleuwien un Opti sägeln, passt dat tausom?

Gleuwien un Opti sägeln, passt dat tausom?

Wer Opti sägeln kann, kann uk alle annern Sögelböt öve denn Strann bewägn!!! Dat is nu all ein poor Joahr her, as wie vesöcht hem, de Strolsunner dat sägeln tau liern un gliektiedich dat Maximole ut de Boot rut tau holn. Jedes Joar tau Nikolaus wat up denn Dörpsdiek...